Tänk nytt och gör om

Under 2012 lanserades hemsidan evergren.se. Vi ville dela med oss av allt vi gillar och uppskattar vid vår vistelse här nere. Sidan har med åren fyllts på med tips och fler upplevelser. 

Under våren 2020 slog pandemin till i hela världen och har fått stor påverkan även för oss. Men samtidigt har den skapat möjligheter att tänka nytt och förändra. Jobbet har startats för at skapa en ny hemsida som kommer att fungera mycket bättre på smartphone och padda eller dator.