Varmvatten

Byte gasolkärl – finns utanför köket
Känn efter att kärlet är tomt innan ni byter. Lyft upp nedre "svarta" ringen och TRYCK ner munstycket på gasolkärlet. Släpp ringen och TRYCK ner den "svarta" ringen ordentligt igen.
Skifta tillbaka den svarta "av och på" på toppen som öppnar ventilen. Spola varmvatten i köket och hör att brännaren startar. Om inte kolla att ni har satt på det ordentligt.